Stara Planina Hold AD-Sofia
Цена на акция: 7.1
Източник: БФБ
мин.: 7.15
макс.: 7.15
средна: 7.15
промяна: 0.7%