Stara Planina Hold AD-Sofia
Цена на акция: 7.95
Източник: БФБ
мин.: 7.6
макс.: 7.75
средна: 7.6823
промяна: -4.4%