Stara Planina Hold AD-Sofia
Цена на акция: 6.85
Източник: БФБ
мин.: 6.45
макс.: 6.65
средна: 6.5216
промяна: -5.11%