28.01.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2013 година.