26.01.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2014 година.
За трета поредна година нетната печалба на Стара планина холд АД е над 2 млн. лева, което дава основание на Съвета на директорите да предложи на акционерите да разпределят част от печалбата за дивиденти.