29.11.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2010 година.

25.11.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец октомври 2010 година, както и прогнози за продажбите през ноември, се посочва в публикуваното писмо.

27.10.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2010 година.

24.09.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец август 2010 година, както и прогнози за продажбите през септември, се посочва в публикуваното писмо.

10.09.2010

С решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД от 09.09.2010 г. емисията акции на Стара планина холд АД е включена в борсовия индекс СОФИКС, считано от 20.09.2010 година.

30.08.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2010 година.

25.08.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец юли 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец август, се посочва в публикуваното писмо.

27.07.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2010 година.

21.07.2010

Стара планина холд АД обявява неокончателните си финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга за месец юни 2010 година, както и прогнози за продажбите през месец юли, се посочва в публикуваното писмо.

28.06.2010

Редовното годишно общо събрание на акционерите на Стара планина холд АД, проведено на 28.06.2010 година взе решение за разпределение от чистата печалба за 2009 г. сума в размер на 250 530 лева за изплащане на дивиденти.