28.01.2010

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2009 година.

19.01.2010

Стара планина холд АД публикува Календар на корпоративните събития през 2010 година. Компанията цели максимално прозрачно да информира своите акционери и инвеститори за съществените корпоративни събития на дружеството през годината.