20.11.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2015 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2015 г. Писмо.

28.10.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2015 година.

23.10.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 септември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31 октомври 2015 г. Писмо.

23.09.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2015 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2015 г. Писмо.

27.08.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2015 година.

24.08.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 юли 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.08.2015 г. Писмо.

29.07.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за второто тримесечие на 2015 година.

21.07.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.07.2015 г. Писмо.

23.06.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 май 2015 г. и прогнози за продажбите към 30.06.2015 г. Писмо.

17.06.2015

Рекорден дивидент в историята на холдинга.