12.03.2016

Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2015 година под формата на дивидент.

01.03.2016

Стара планина холд АД представи обновената си страница в интернет.

29.02.2016

Стара планина холд АД публикува Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2015 година.

Текущи финансови резултати за януари 2016 и прогнози за февруари 2016.

28.01.2016

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2015 година.

22.01.2016

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31.01.2016 г. Писмо.

21.12.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2015 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2015 г. Писмо.

16.12.2015

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2016 година. До края на тази година продажбите на предприятията от групата ще достигнат 174 млн. лева, което би довело до 1.1% ръст над бизнесплана, но е с 4.1% по-ниско в сравнение с 2014 година.

26.11.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2015 година.

20.11.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2015 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2015 г. Писмо.