27.02.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2014 година.

26.01.2015

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за четвъртото тримесечие на 2014 година.
За трета поредна година нетната печалба на Стара планина холд АД е над 2 млн. лева, което дава основание на Съвета на директорите да предложи на акционерите да разпределят част от печалбата за дивиденти.

23.01.2015

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2014 г. и прогнози за продажбите към 31 януари 2015 г. Писмо.

19.12.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2014 г. и прогнози за продажбите към 31 декември 2014 г. Писмо.

12.12.2014

Съветът на директорите на Стара планина холд АД публикува обръщение към акционерите и инвеститорите на холдинга и предприятията от групата, в което ги уведомява за своите очаквания през 2015 година.

28.11.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2014 година.

24.11.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 октомври 2014 г. и прогнози за продажбите към 30 ноември 2014 г. Писмо.

29.10.2014

Стара планина холд АД представи в КФН Отчет за третото тримесечие на 2014 година.

22.10.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2014 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2014 г. Писмо.

23.09.2014

Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2014 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2014 г. Писмо.